Registracija

INFORMACIJE

Registracija

Članovi UEHS i ostala udruženja iz regiona €150,00
Nisu članovi UEHS i ostala udruženja iz regiona €200,00
Medicinski tehničari €100,00
Lekari na specijalizaciji* €0,00
Lekari koji nisu na specijalizaciji* €0,00
Studenti* €0,00
Registracija je obavezajuća za sve kategorije i za svakog učesnika pojedinačno.

Možete se prijaviti i na dan Kongresa na pult koji će biti postavljen u holu Hyatt Regency hotela u Beogradu.

Važni datumi

Rana prijava: od 02.01.2023 do 01.04.2023

Kasna prijava: od 01.04.2023 do 20.04.2023

Na licu mesta prijava: na dan Kongresa

Vreme do početka rane registracije učesnika

Dan
Sat
Minut

KOTIZACIJA

Puna kotizacija uključuje:

 • Pristup kompletnom stručnom programu Kongresa – predavanja, prezentacije, izlagačkom prostoru i van kongresne aktivnosti/program.
 • Kongresni materijali (Konačni program, knjiga apstrakta i kongresna torba).

Besplatna kotizacija za lekare na specijalizaciji i studente uključuje:

 • Pristup kompletnom stručnom programu Kongresa – predavanja, prezentacije, prostor za izlagače i van kongresne aktivnosti/program.
 • Kongresni materijali (Konačni program, knjiga abstrakta i kongresna torba).
  Napomena: Uz prijavu učešća, specijalizanti i studenti moraju priložiti dokument ili pismo ustanove na kojoj kandidat obavlja specijalistički staž koje potvrđuje njihov status odnosno studira. Pismo mora biti napisano na memorandumu i naslovljeno na Sekretarijat Kongresa UEHS.

Prijava učešća je obavezajuća za sve kategorije. Prijava i plaćanje moraju biti izvršeni u odgovarajućem roku.

Forma za prijavu

  Lični podaci
  Kontakt


  Detalji registracije

  [group licenca]

  [/group]

  Ovlašćujem Srpsku Asocijaciju Endoskopske Hirurgije da prima informacije iz bilo kog izvora o ovoj aplikaciji i mojim kvalifikacijama za članstvo.

  Ovim potvrđujem da su gore navedene informacije tačne i da su date u dobroj veri.

  Izjavljujem da sam pročitao i da pristajem na UEHS GDPR Policy

  *Molimo vas da na e-mail adresu Sekretarijata Kongresa UEHS office.uehs@gmail.com dostavite skeniranu uplatnicu. Bez uplatnice prijava neće biti validna.