Prethodni Događaji

Prvi Kongres UEHS  održan je 2017 godine. Na Kongresu je učestvovalo više od 30 predavača po pozivu i eminentnih stručnjaka iz oblasti minimalno invazivne hirurgije. Tokom dva kongresna dana, kongresnim aktivnostima prisustvovalo je više od 1200 zdravstvenih radnika iz Srbije i regiona. Prvi kongres UEHS promenio je paradigmu minimalno invazivne hirurgije u Republici Srbiji.

Drugi Kongres, održan 2019. godine, zamišljen je kao presek aktuelnog stanja u minimalno invazivnoj hirurgiji u Republici Srbiji, ali i širom regiona. Regionalna saradnja će uvek biti ključ daljeg razvoja, ne samo u minimalno invazivnoj hirurgiji, već u hirurgiji uopšte. I ponovo, više od 1100 delegata je učestvovalo u aktivnostima Kongresa.

VIDEO ARHIVA

2017

2019